Psychoterapia

Lęk, rozpacz, wstyd, poczucie porażki, odrzucenia i bezsilności – to normalne ludzkie uczucia, których doświadcza każdy z nas w różnych momentach życia. Bywa jednak, że przestajemy sobie z nimi radzić. Sposoby, które dotąd działały, przestają się sprawdzać. Nasze cierpienie pogłębia się i zaczyna odbijać na zdrowiu fizycznym i relacjach z innymi ludźmi. Bywa, że bliskie osoby – z różnych powodów – nie potrafią dać nam wsparcia, którego potrzebujemy. To moment, w którym warto poszukać profesjonalnej pomocy.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, krótkoterminowa i oparta na współpracy – terapeuta i klient wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego. Należy do najlepiej zbadanych podejść psychoterapeutycznych, którego skuteczność udowodniono w licznych badaniach klinicznych. Jest nastawiona na zmianę schematów myślenia i zachowań. Ma potwierdzoną skuteczność w leczeniu zaburzeń psychicznych i poprawianiu jakości życia.

Tradycyjne podejście poznawczo-behawioralne uzupełniają nowe metody, które czerpią z praktyki uważności (Mindfulness) i współczucia (Compassion). Terapie oparte na praktyce uważności mają ugruntowane podstawy naukowe i wysoką skuteczność potwierdzoną badaniami. Uczą traktować pojawiające się trudności życiowe z elastycznością, otwartością i łagodnością dla samego siebie. Pozwalają porzucić walkę z tym, co jest poza nasza kontrolą. Jednocześnie dają skuteczne narzędzia, które zwiększają świadomość i motywację do zmiany.

Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT uczy jak oswoić trudne doznania, myśli i emocje poprzez otwartość i pełen łagodności kontakt z bolesnymi doświadczeniami. Redukcja objawów nie jest celem, ale skutkiem ubocznym zdolności do świadomego angażowania się w działania, które nadają życiu bogactwo i sens. ACT jest skuteczną metodą podnoszenia jakości życia oraz leczenia przewlekłego bólu, depresji, stanów lękowych i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Terapia Schematu wywodzi się z nurtu poznawczo-behawioralnego, ale integruje jednocześnie elementy innych podejść. Powstała w drodze poszukiwania większej skuteczności w leczeniu zaburzeń osobowości i stanowi modyfikację klasycznego podejścia poznawczo-behawioralnego. Pomaga osobom, które doświadczają przewlekłych problemów emocjonalnych i odtwarzają destrukcyjne wzorce w relacjach z innymi ludźmi. Jest podejściem długoterminowym, spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 1 – 2 lata.

Terapia EMDR jest rekomendowaną przez WHO metodą leczenia traumy, stosowaną z powodzeniem w leczeniu zespołu stresu pourazowego u weteranów wojennych i ofiar przemocy domowej. W odróżnieniu od innych podejść, nie wymaga długotrwałej ekspozycji na bolesne wspomnienie ani szczegółowego opowiadania o traumie. Ważną zaletą terapii EMDR jest to, że jest krótka – zazwyczaj obejmuje 6-12 sesji.