Psychoterapia

Lęk, rozpacz, wstyd, poczucie porażki, odrzucenia i bezsilności – to normalne ludzkie uczucia, których doświadcza każdy z nas w różnych momentach życia. Bywa jednak, że przestajemy sobie z nimi radzić. Sposoby, które dotąd działały, przestają się sprawdzać. Nasze cierpienie pogłębia się i zaczyna odbijać na zdrowiu fizycznym i relacjach z otoczeniem. Bywa, że otoczenie – z różnych powodów – nie wspiera nas tak, jak tego potrzebujemy. To moment, w którym warto poszukać profesjonalnej pomocy.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, krótkoterminowa i oparta na współpracy – terapeuta i klient wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego. Należy do najlepiej zbadanych podejść psychoterapeutycznych, którego skuteczność udowodniono w licznych badaniach klinicznych. Jest nastawiona na zmianę schematów myślenia i zachowań. Ma potwierdzoną skuteczność w leczeniu zaburzeń psychicznych i poprawianiu jakości życia.

Nowe nurty terapii poznawczo-behawioralnej (terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT, terapia dialektyczno-behawioralna DBT czy MBCT) czerpią z praktyki uważności (Mindfulness) i współczucia (Compassion). Uczą traktować pojawiające się trudności z otwartością, akceptacją i życzliwościa dla samego siebie. Dają skuteczne narzędzia, które pozwalają uwolnić się od destrukcyjnych wzorców zachowań i świadomie angażować w budowanie wartościowego życia.


terapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

W pracy terapeutycznej razem z klientem badam źródła aktualnych trudności. Wspólnie poszukujemy najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań.Towarzyszę klientowi w procesie zmiany i zdrowienia: pomagam odkryć i wykorzystać zasoby, do których klient ma dostęp oraz uczę nowych umiejętności, które pozwalają rozwijać się i czerpać większą satysfakcję z życia.

Pierwsza konsultacja (60 min) 150 zł

Terapia indywidualna (50 min) 120 zł

trening umiejętności DBT

Trening umiejętności DBT

Podczas grupowego treningu umiejętności uczestnicy ćwiczą umiejętności uważności, skuteczności interpersonalnej, regulacji emocji oraz odporności na kryzysy emocjonalne.
Trening jest kierowany do osób dorosłych z zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline), chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami odżywiania i oporną na leczenie depresją.
Diagnoza zaburzenia psychicznego nie jest jednak konieczna do tego, żeby odnieść korzyści z umiejętności DBT
Trening trwa 24 tygodnie, spotkania odbywają się raz w tygodniu.