Mindfulness

8-tygodnowy trening uważności Mindfulness na Stres

Stresu nie da się uniknąć, ale można nauczyć się skutecznie z nim radzić. Mindfulness jest praktycznym narzędziem łagodzenia stresu. Skuteczność tej metody potwierdzają liczne badania naukowe. Regularna praktyka uważności pozwala uwolnić się od nawykowych zachowań i automatycznych reakcji. Uczy radzić sobie z trudnymi emocjami w zdrowy i skuteczny sposób. Redukuje stres, napięcie i lęk.

Podczas kursu nauczysz się:

 • łagodzić napięcie i trudne emocje
 • ograniczać natłok myśli
 • radzić sobie z wewnętrznym krytykiem i zmiennym poczuciem własnej wartości
 • zapobiegać wypaleniu zawodowemu
 • radzić sobie w trudnych relacjach

Podczas treningu będziemy ćwiczyć uważność na różne sposoby. Formalna praktyka obejmuje skupienie na oddechu, skanowanie ciała, uważny ruch oraz praktykę akceptacji i życzliwości. Nieformalne ćwiczenia uważności służą wykorzystywaniu tej umiejętności w codziennym życiu. Dzięki regularnej praktyce w ciągu 8 tygodni programu przekształcisz nowe umiejętności w nawyki, które staną się źródłem spokoju, równowagi i odporności emocjonalnej.

Trening Mindfulness obejmuje osiem 2,5 - godzinnych spotkań raz w tygodniu. Zajęcia odbywaja się w kameralnej grupie 4 - 6 osób. Uczestnicy treningu są zachęcani do samodzielnego ćwiczenia poznanych technik przez cały czas trwania treningu - od 20 minut dziennie na początku do 40 minut od 6 tygodnia kursu.

Koszt: 1000 zł
100 zł przy zapisie, pozostałą kwotę należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu. 10% zniżki przy zapisie przed 7 kwietnia.

Cena obejmuje:

 • 8 tygodni zajęć - 20 godzin warsztatowych i 24 godziny pracy własnej
 • 2 godziny indywidualnych konsultacji na początku i na zakończenie kursu
 • nagrania ćwiczeń medytacyjnych
 • materiały szkoleniowe w postaci skryptu

Zapisy odbywają się w formie indywidualnych konsultacji, podczas których omawiamy szczegóły i warunki uczestnictwa.
Najbliższy kurs rozpoczyna się 7 maja. Spotkania odbywają się we wtorki w godzinach 18.00 - 20.30.
Informację o kolejnych terminach znajdziesz w kalendarzu


8-tygodnowy trening łagodzenia chronicznego bólu Mindfulness dla zdrowia

Kurs jest kierowany do osób, które ciepią z powodu bólu, przewlekłej choroby lub innych problemów ze zdrowiem. Z treningu korzystają osoby cierpiące na chroniczny ból pleców, zespół jelita drażliwego, artretyzm, ból pooperacyjny, chorobę nowotworową, fibromialgię i stwardnienie rozsiane.

Mindfulness jest metodą rekomendowaną przez kliniki leczenia bólu na całym świecie. Pomaga łagodzić stres, przewlekły ból, zmęczenie i inne objawy towarzyszące chorobie. Trening uważności sprawia, że stopniowo zdobywamy większą świadomość siebie i swoich relacji z innymi ludźmi, co w efekcie podnosi komfort naszego życia i dobrostan. Zmienia się stosunek do choroby – zamiast oporu i odrzucenia pojawia się łagodność i współczucie.

Wszystkie ćwiczenia prezentowane na kursie można praktykować w domu i tym samym zwiększyć poczucie kontroli nad stanem własnego zdrowia. Jon Kabat- Zinn, który jako pierwszy zastosował mindfulness w medycynie, nazwał uważność „medycyną uczestniczącą”. Osoby, które przychodzą na kurs nie poddają się biernie procedurom dokonywanym przez profesjonalistów. Zamiast tego aktywnie uczestniczą w procesie własnego zdrowienia. Dzięki temu zyskują dostęp do własnych wewnętrznych zasobów i odkrywają, jak żyć lepiej i pełniej.

Program kursu:

 • Ćwiczenia uważności: skanowanie ciała, skupienie na oddechu, życzliwość dla samego siebie
 • Łagodne ćwiczenia fizyczne zwiększające świadomość ciała
 • Wykorzystanie praktyki akceptacji i współczucia do łagodzenia napięcia i bólu
 • Techniki regulacji poziomu aktywności

Grupowy trening Mindfulness obejmuje osiem spotkań po 2,5 godziny (pierwsze i ostatnie trwają pół godziny dłużej), łącznie 21 godzin zajęć warsztatowych. Dodatkowo uczestnicy treningu ćwiczą poznane techniki przez ok. 20-30 minut dziennie, przez cały czas trwania kursu.
Koszt: 1000 zł
100 zł przy zapisie, pozostałą kwotę należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu.

Indywidualny trening Mindfulness dla zdrowia obejmuje osiem spotkań po 1,5 godziny.
Koszt jednego spotkania to 200 zł, łącznie 1600 zł.

Cena obejmuje:

 • 8 tygodni zajęć
 • 2 godziny indywidualnych konsultacji na początku i na zakończenie kursu
 • nagrania ćwiczeń medytacyjnych
 • podręcznik "Mindfulness dla zdrowia"

Zapisy odbywają się w formie indywidualnych konsultacji, podczas których omawiamy szczegóły i warunki uczestnictwa.