Mindfulness

8-tygodnowy trening uważności Mindfulness na Stres

Stresu nie da się uniknąć, ale można nauczyć się skutecznie z nim radzić. Mindfulness jest praktycznym narzędziem łagodzenia stresu. Skuteczność tej metody potwierdzają liczne badania naukowe. Regularna praktyka uważności pozwala uwolnić się od nawykowych zachowań i automatycznych reakcji. Uczy radzić sobie z trudnymi emocjami w zdrowy i skuteczny sposób. Redukuje stres, napięcie i lęk. Poprawia sen, pamięć i koncentrację oraz zwiększa odporność psychiczną.

Podczas kursu nauczysz się:

 • wykorzystywać świadomość ciała i oddechu do regulowania emocji
 • ograniczać natłok myśli
 • zastępować wewnętrznego krytyka życzliwą troską o samego siebie
 • zapobiegać wypaleniu zawodowemu
 • stosować praktykę uważności do poprawy relacji z innymi ludźmi

Podczas treningu będziemy ćwiczyć uważność na różne sposoby. Formalna praktyka obejmuje skupienie na oddechu, skanowanie ciała, uważny ruch oraz praktykę akceptacji i życzliwości. Nieformalne ćwiczenia uważności służą wykorzystywaniu tej umiejętności w codziennym życiu. Dzięki regularnej praktyce w ciągu 8 tygodni programu przekształcisz nowe umiejętności w nawyki, które staną się źródłem spokoju, równowagi i odporności emocjonalnej.

Trening Mindfulness obejmuje osiem 2,5 - godzinnych spotkań raz w tygodniu. Zajęcia odbywaja się w kameralnej grupie 4 - 6 osób. Uczestnicy treningu są zachęcani do samodzielnego ćwiczenia poznanych technik przez cały czas trwania treningu - od 20 minut dziennie na początku do 40 minut od 6 tygodnia kursu.

Koszt: 1000 zł
100 zł przy zapisie, pozostałą kwotę należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu.

Cena obejmuje:

 • 8 tygodni zajęć - 20 godzin warsztatowych i 24 godziny pracy własnej
 • 2 godziny indywidualnych konsultacji na początku i na zakończenie kursu
 • nagrania ćwiczeń medytacyjnych
 • materiały szkoleniowe w postaci skryptu

Zapisy odbywają się w formie indywidualnych konsultacji, podczas których omawiamy szczegóły i warunki uczestnictwa.
Najbliższy kurs rozpoczyna się 26 lutego. Spotkania odbywają się we wtorki w godzinach 18.00 - 20.30.
Informację o kolejnych terminach znajdziesz w kalendarzu


8-tygodnowy trening łagodzenia chronicznego bólu Mindfulness dla zdrowia

Mindfulness jest metodą rekomendowaną przez kliniki leczenia bólu na całym świecie. Pomaga łagodzić stres, przewlekły ból, zmęczenie i inne objawy towarzyszące chorobie. Trening uważności sprawia, że stopniowo zdobywamy większą świadomość siebie i swoich relacji z innymi ludźmi, co w efekcie podnosi komfort naszego życia i dobrostan. Zmienia się stosunek do choroby – zamiast oporu i odrzucenia pojawia się łagodność i współczucie.

Wszystkie ćwiczenia prezentowane na kursie można praktykować w domu i tym samym zwiększyć poczucie kontroli nad stanem własnego zdrowia. Jon Kabat- Zinn, który jako pierwszy zastosował mindfulness w medycynie, nazwał uważność „medycyną uczestniczącą”. Osoby, które przychodzą na kurs nie poddają się biernie procedurom dokonywanym przez profesjonalistów. Zamiast tego aktywnie uczestniczą w procesie własnego zdrowienia. Dzięki temu zyskują dostęp do własnych wewnętrznych zasobów i odkrywają, jak żyć lepiej i pełniej.

Program kursu:

 • Świadomość ciała i oddechu
 • Delikatne ćwiczenia uważności w ruchu
 • Wykorzystanie praktyki uważności i akceptacji do łagodzenia napięcia i bólu
 • Analiza dziennika aktywności i ustalenie podstawowych progów aktywności

Kurs jest kierowany do osób, które ciepią z powodu bólu, przewlekłej choroby lub innych problemów ze zdrowiem (jak chroniczne zmęczenie czy fizyczne dolegliwości wywołane stresem). Z treningu korzystają osoby cierpiące na chroniczny ból pleców, zespół jelita drażliwego, artretyzm, ból pooperacyjny, chorobę nowotworową, fibromialgię i stwardnienie rozsiane.

Trening uważności obejmuje osiem spotkań po 2,5 godziny (pierwsze i ostatnie trwają pół godziny dłużej), łącznie 21 godzin zajęć warsztatowych. Dodatkowo uczestnicy treningu ćwiczą poznane techniki przez ok. 20-30 minut dziennie, przez cały czas trwania kursu.

Koszt: 1000 zł
100 zł przy zapisie, pozostałą kwotę należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu.

Cena obejmuje:

 • 8 tygodni zajęć - 21 godzin warsztatowych i 24 godziny pracy własnej
 • 2 godziny indywidualnych konsultacji na początku i na zakończenie kursu
 • nagrania ćwiczeń medytacyjnych
 • podręcznik "Mindfulness dla zdrowia"

Zapisy odbywają się w formie indywidualnych konsultacji, podczas których omawiamy szczegóły i warunki uczestnictwa.