Kalendarz

Trening Mindfulness

8-tygodniowy trening łagodzenia stresu

wiosna 2024


Trening Mindfulness w ADHD

8-tygodniowy trening online dla dorosłych z diagnozą ADHD

luty 2024