Kalendarz

8-tygodniowy trening łagodzenia stresu

Mindfulness na Stres

26 lutego - 16 kwietnia
Spotkania we wtorki w godzinach 18:00 - 20:30.

7 maja - 25 czerwca
Spotkania we wtorki w godzinach 18:00 - 20:30.


Bezpłatny program dla rodzin i bliskich osób z dysregulacją emocji i zaburzeniem osobowości z pogranicza

Family Connections

20 marca - 12 czerwca
Spotkania w środy w godzinach 15:00 - 17:00.


8-tygodniowy trening łagodzenia chronicznego bólu

Mindfulness dla zdrowia

Trening rozpocznie się po zebraniu 4 osobowej grupy.
Spotkania w godzinach 17.30-20.00.
Zapisy trwają.