O Mnie

Magdalena Długołęcka

Nazywam się Magdalena Długołęcka. Jestem psychologiem, psychoterapeutką i certyfikowaną nauczycielką Mindfulness. Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym i grupowe treningi Mindfulness. W Centrum Praw Kobiet udzielam nieodpłatnej pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Kwalifikacje do prowadzenia treningu Mindfulness uzyskałam w Breathworks Mindfulness w Wielkiej Brytanii. Warsztaty i treningi uważności prowadzę od 2016 roku. Prowadziłam zajęcia w Centrum Praw Kobiet, Klinice Stresu, Akademii Walki z Rakiem oraz na Uniwersytecie SWPS. Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Prowadzę 8-tygodniowe kursy Mindfulness na Stres dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się skutecznie radzić sobie ze stresem i wypaleniem oraz Mindfulness dla Zdrowia dla osób zmagających się z przewlekłym bólem i chorobą.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Pomorskim Centrum Toksykologii, Centrum Interwencji Kryzysowej, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym oraz Hospicjum im. Dutkiewicza. Praktykę kliniczną łączę z doświadczeniem w międzynarodowej korporacji z branży nowych technologii, gdzie zajmowałam sie szkoleniami i rozwojem pracowników.

Systematycznie doskonalę swoje umiejętności. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i terapii. Uczestniczę w czteroletnim programie przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W pracy terapeutycznej korzystam z metod klasycznej terapii poznawczo - behawioralnej (CBT) oraz nowych jej nurtów, czerpiących z praktyki uważności, akceptacji i współczucia: terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT, terapii Dialektyczno-Behawioralnej DBT oraz terapii poznawczej opartej na uważności MBCT. Terapie oparte na praktyce uważności mają ugruntowane podstawy naukowe i wysoką skuteczność potwierdzoną badaniami. Uczą traktować pojawiające się trudności życiowe z elastycznością, otwartością i życzliwością dla samego siebie. Pozwalają porzucić walkę z tym, co jest poza nasza kontrolą. Jednocześnie dają skuteczne narzędzia, które zwiększają świadomość i motywację do zmiany.