Zespół

Magdalena Długołęcka

Nazywam się Magdalena Długołęcka. Jestem psychologiem, psychoterapeutką i certyfikowaną nauczycielką Mindfulness. Prowadzę grupowe i indywidualne treningi Mindfulness oraz psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym. Współpracuję z Pomorskim Centrum Psychiatrii.

Kwalifikacje do prowadzenia treningu Mindfulness uzyskałam w Breathworks Mindfulness w Wielkiej Brytanii. Warsztaty i treningi uważności prowadzę od 2016 roku. Prowadziłam zajęcia w Centrum Praw Kobiet, Klinice Stresu, Akademii Walki z Rakiem oraz na Uniwersytecie SWPS. Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Mindfulness.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Hospicjum im. Dutkiewicza, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym, Centrum Praw Kobiet, Pomorskim Centrum Toksykologii i Centrum Interwencji Kryzysowej.

Systematycznie doskonalę swoje umiejętności. Uczestniczę w czteroletnim programie przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem zespołu konsultacyjno-superwizyjnego DBT.

W pracy terapeutycznej korzystam z metod klasycznej terapii poznawczo - behawioralnej (CBT) oraz nowych jej nurtów, czerpiących z praktyki uważności, akceptacji i współczucia: terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT, terapii Dialektyczno-Behawioralnej DBT oraz terapii poznawczej opartej na uważności MBCT. Terapie oparte na praktyce uważności mają ugruntowane podstawy naukowe i wysoką skuteczność potwierdzoną badaniami. Uczą traktować pojawiające się trudności życiowe z elastycznością, otwartością i życzliwością dla samego siebie. Pozwalają porzucić walkę z tym, co jest poza nasza kontrolą. Jednocześnie dają skuteczne narzędzia, które zwiększają świadomość i motywację do zmiany.


Magdalena Kubicka

Nazywam się Magdalena Kubicka. Oferuję wsparcie psychologiczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Fundacji FOSA, gdzie prowadziłam zajęcia dla rodziców zmagających się z trudnościami wychowawczymi oraz Fundacji Gdańsk Global, dla której prowadziłam konsultacje psychologiczne. Przez ponad 2 lata współpracowałam jako psycholog z gdańskim oddziałem Centrum Praw Kobiet, gdzie nieodpłatną pomoc mogą uzyskać kobiety doświadczające przemocy. Recenzuję książki psychologiczne dla portalu opsychologii.pl. Współpracuję także z wydawnictwem „Mały diabetyk”, którego misją jest publikowanie wartościowych materiałów edukacyjnych na temat cukrzycy typu 1 oraz realizacja projektów społecznych skierowanych do diabetyków i ich rodzin.

Jestem absolwentką psychologii (ścieżka kliniczna) na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie biorę udział w całościowym, 4-letnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. Ukończyłam ponadto roczny kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Intensywnie kształcę się w obszarze Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT. Szkoliłam się m.in. u profesora Kelly’ego Willsona (Korzystanie z wartości i troski o siebie, aby nieść pomoc przy długoterminowych problemach zdrowotnych), Russa Harrisa (ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami) i Rikke Kjelgaard (Fierce, Fabulous, and Female – Engage and Empower Women through Acceptance and Mindfulness).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Association for Contextual Behavioral Science.