Mindfulness

8-tygodnowy trening łagodzenia stresu Mindfulness na stres

Stresu nie da się uniknąć, ale można nauczyć się skutecznie z nim radzić. W trakcie 8 tygodni kursu nauczysz się w jaki sposób:

  • złagodzić stres i napięcie
  • lepiej radzić sobie z bolesnymi emocjami
  • powstrzymać natłok myśli
  • wyzbyć się negatywnego myślenia o sobie
  • czerpać większą satysfakcję z życia

Uważność (ang. mindfulness) jest praktycznym narzędziem łagodzenia stresu. Skuteczność tej metody potwierdzają liczne badania kliniczne i publikacje naukowe. Regularna praktyka uważności pozwala uwolnić się od szkodliwych nawyków. Uczy radzić sobie z trudnymi emocjami w zdrowy i skuteczny sposób. Redukuje stres, napięcie i lęk. Poprawia sen, pamięć i koncentrację oraz zwiększa odporność psychiczną.

Podczas treningu będziemy ćwiczyć uważność na różne sposoby. Formalna praktyka obejmuje skupienie na oddechu, skanowanie ciała, uważny ruch oraz praktykę akceptacji i życzliwości. Nieformalne ćwiczenia uważności służą wykorzystywaniu tej umiejętności w codziennym życiu. Potrzebujemy obu. Dzięki regularnej praktyce w ciągu 8 tygodni programu przekształcisz nowe umiejętności w nawyki, które staną się źródłem spokoju, równowagi i odporności emocjonalnej.

Trening uważności obejmuje osiem 2,5 - godzinnych spotkań. Zajęcia odbywają się w małej grupie - do 8 uczestników.

Najbliższy kurs rozpoczyna się 27 września. Spotkania odbywają się w czwartki w godzinach 18.00 - 20.30.

Informację o kolejnych terminach znajdziesz w kalendarzu.

Koszt: 1000 zł
10% zniżki przy zapisie przed 31 sierpnia
100 zł przy zapisie, pozostałą kwotę należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu.
Cena obejmuje: 20 godzin warsztatowych, 2 godziny indywidualnych konsultacji oraz materiały szkoleniowe w postaci skryptu i nagrań do pracy własnej.

Zapisy odbywają się w formie indywidualnych konsultacji, podczas których omawiamy szczegóły i warunki uczestnictwa.


8-tygodnowy trening radzenia sobie z bólem i przewlekłą chorobą Mindfulness dla zdrowia

Uważność jest metodą poprawiania jakości życia, której skuteczność potwierdzają liczne badania naukowe. Pomaga łagodzić stres, przewlekły ból, zmęczenie i inne objawy towarzyszące chorobie. Jest metodą rekomendowaną przez kliniki leczenia bólu na całym świecie. Trening uważności sprawia, że stopniowo zdobywamy większą świadomość siebie i swoich relacji z innymi ludźmi, co w efekcie podnosi komfort naszego życia i dobrostan. Zmienia się stosunek do choroby – zamiast oporu i odrzucenia pojawia się życzliwość i akceptacja.

Wszystkie ćwiczenia prezentowane na kursie można praktykować w domu i tym samym zwiększyć poczucie kontroli nad stanem własnego zdrowia. Jon Kabat- Zinn, który jako pierwszy zastosował mindfulness w medycynie, nazwał uważność „medycyną uczestniczącą”. Osoby, które przychodzą na kurs nie poddają się biernie procedurom dokonywanym przez profesjonalistów. Zamiast tego aktywnie uczestniczą w procesie własnego zdrowienia. Dzięki temu zyskują dostęp do własnych wewnętrznych zasobów i odkrywają, jak żyć lepiej i pełniej.

Program kursu:

  • Radzenie sobie z bólem i chorobą w codziennym życiu
  • Świadomość ciała i oddechu
  • Delikatne ćwiczenia uważności w ruchu
  • Techniki relaksacyjne
  • Medytacja uważności połączona z praktyką życzliwości

Kurs jest kierowany do osób, które ciepią z powodu bólu, przewlekłej choroby lub innych problemów ze zdrowiem (jak chroniczne zmęczenie czy fizyczne dolegliwości wywołane stresem). Z treningu korzystają osoby cierpiące na chroniczny ból pleców, zespół jelita drażliwego, artretyzm, ból pooperacyjny, chorobę nowotworową, fibromialgię i stwardnienie rozsiane.

Trening uważności obejmuje osiem spotkań po 2,5 godziny (pierwsze i ostatnie trwają pół godziny dłużej), łącznie 21 godzin zajęć warsztatowych. Uczestnicy treningu są zachęcani do samodzielnego ćwiczenia poznanych technik przez ok. 20-30 minut dziennie, przez cały czas trwania kursu. Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie - do 8 osób.

Najbliższy kurs rozpoczyna się w październiku. Spotkania odbywają się w piątki w godzinach 10.00 - 12.30.

Informację o kolejnych terminach znajdziesz w kalendarzu.

Koszt: 1000 zł przy wpłacie przed rozpoczęciem kursu
Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej przewidziana jest pula miejsc z 50% zniżką od ceny regularnej.
Cena obejmuje: 21 godzin warsztatowych, 2 godziny konsultacji indywidualnych oraz materiały szkoleniowe - podręcznik “Mindfulness dla zdrowia”, skrypt i nagrania do pracy własnej.

Zapisy odbywają się w formie indywidualnych konsultacji, podczas których omawiamy szczegóły i warunki uczestnictwa.