Mindfulness

8-tygodnowy trening łagodzenia stresu Mindfulness na stres

Mindfulness jest praktycznym narzędziem łagodzenia stresu. Skuteczność tej metody potwierdzają liczne badania kliniczne i publikacje naukowe. Regularna praktyka pozwala uwolnić się od szkodliwych nawyków. Uczy radzić sobie z trudnymi emocjami w zdrowy i skuteczny sposób. Redukuje stres, napięcie i lęk. Poprawia sen, pamięć i koncentrację oraz zwiększa odporność psychiczną.

Podczas treningu będziemy ćwiczyć uważność na różne sposoby. Formalna praktyka obejmuje skupienie na oddechu, skanowanie ciała, uważny ruch oraz praktykę akceptacji i życzliwości. Nieformalne ćwiczenia uważności służą wykorzystywaniu tej umiejętności w codziennym życiu. Potrzebujemy obu. Dzięki regularnej praktyce w ciągu 8 tygodni programu przekształcisz nowe umiejętności w nawyki, które staną się źródłem spokoju, równowagi i odporności emocjonalnej.

Trening uważności obejmuje osiem 2,5 - godzinnych spotkań raz w tygodniu.

 • W pierwszym tygodniu dowiesz się, czym jest uważność, zaczniesz świadomie kierować uwagę na bezpośrednie doświadczenia zmysłowe oraz odkryjesz w jaki sposób ta świadomość pomaga obniżyć napięcie i odzyskać spokój.
 • Drugi tydzień poświęcimy pogłębianiu świadomości doświadczeń zmysłowych oraz powiemy o dwóch sposobach doświadczania świata: trybie działania i trybie istnienia.
 • W trzecim tygodniu będziesz pogłębiać świadomość ciała poprzez uważny ruch oraz nauczysz się radzić sobie z natłokiem niechcianych myśli.
 • W czwartym tygodniu zbadamy skuteczność różnych metod radzenia sobie z bolesnymi uczuciami oraz doświadczysz w jaki sposób uważność pozwala uwolnić się od trudnych emocji.
 • W piątym tygodniu skupimy się na świadomym kierowaniu uwagi na pozytywne i przyjemne doświadczenia.
 • W tygodniu szóstym poznasz mechanizmy regulacji emocji i powstawania stresu oraz nauczysz się zastępować wewnętrznego krytyka życzliwą troską o samego siebie.
 • W siódmym tygodniu dowiesz się jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu oraz radzić sobie z poczuciem osamotnienia, izolacji i trudnościami w relacjach.
 • W ostatnim tygodniu zbierzesz doświadczenia z całego treningu i stworzysz plan praktyki po zakończeniu programu.

Koszt: 1000 zł
100 zł przy zapisie, pozostałą kwotę należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu.

Cena obejmuje:

 • 8 tygodni zajęć - 20 godzin warsztatowych
 • 2 godziny indywidualnych konsultacji na początku i na zakończenie kursu
 • nagrania ćwiczeń medytacyjnych
 • materiały szkoleniowe w postaci skryptu

Zapisy odbywają się w formie indywidualnych konsultacji, podczas których omawiamy szczegóły i warunki uczestnictwa.
Najbliższy kurs rozpoczyna się 27 września. Spotkania odbywają się w czwartki w godzinach 18.00 - 20.30.
Informację o kolejnych terminach znajdziesz w kalendarzu


8-tygodnowy trening łagodzenia chronicznego bólu Mindfulness dla zdrowia

Uważność jest metodą poprawiania jakości życia, której skuteczność potwierdzają liczne badania naukowe. Pomaga łagodzić stres, przewlekły ból, zmęczenie i inne objawy towarzyszące chorobie. Jest metodą rekomendowaną przez kliniki leczenia bólu na całym świecie. Trening uważności sprawia, że stopniowo zdobywamy większą świadomość siebie i swoich relacji z innymi ludźmi, co w efekcie podnosi komfort naszego życia i dobrostan. Zmienia się stosunek do choroby – zamiast oporu i odrzucenia pojawia się życzliwość i akceptacja.

Wszystkie ćwiczenia prezentowane na kursie można praktykować w domu i tym samym zwiększyć poczucie kontroli nad stanem własnego zdrowia. Jon Kabat- Zinn, który jako pierwszy zastosował mindfulness w medycynie, nazwał uważność „medycyną uczestniczącą”. Osoby, które przychodzą na kurs nie poddają się biernie procedurom dokonywanym przez profesjonalistów. Zamiast tego aktywnie uczestniczą w procesie własnego zdrowienia. Dzięki temu zyskują dostęp do własnych wewnętrznych zasobów i odkrywają, jak żyć lepiej i pełniej.

Program kursu:

 • Radzenie sobie z bólem i chorobą w codziennym życiu
 • Świadomość ciała i oddechu
 • Delikatne ćwiczenia uważności w ruchu
 • Techniki relaksacyjne
 • Medytacja uważności połączona z praktyką życzliwości

Kurs jest kierowany do osób, które ciepią z powodu bólu, przewlekłej choroby lub innych problemów ze zdrowiem (jak chroniczne zmęczenie czy fizyczne dolegliwości wywołane stresem). Z treningu korzystają osoby cierpiące na chroniczny ból pleców, zespół jelita drażliwego, artretyzm, ból pooperacyjny, chorobę nowotworową, fibromialgię i stwardnienie rozsiane.

Trening uważności obejmuje osiem spotkań po 2,5 godziny (pierwsze i ostatnie trwają pół godziny dłużej), łącznie 21 godzin zajęć warsztatowych. Uczestnicy treningu są zachęcani do samodzielnego ćwiczenia poznanych technik przez ok. 20-30 minut dziennie, przez cały czas trwania kursu. Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie - do 8 osób.

Kurs rozpocznie się po zebraniu 4-osobowej grupy. Spotkania będą odbywać się w godzinach 17.30 - 20.00.

Koszt: 1000 zł
100 zł przy zapisie, pozostałą kwotę należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu.

Cena obejmuje:

 • 8 tygodni zajęć - 21 godzin warsztatowych
 • 2 godziny indywidualnych konsultacji na początku i na zakończenie kursu
 • nagrania ćwiczeń medytacyjnych
 • podręcznik

Zapisy odbywają się w formie indywidualnych konsultacji, podczas których omawiamy szczegóły i warunki uczestnictwa.