Psychoterapia

Lęk, rozpacz, wstyd, poczucie porażki, odrzucenia i bezsilności – to normalne ludzkie uczucia, których doświadcza każdy z nas w różnych momentach życia. Bywa jednak, że przestajemy sobie z nimi radzić. Sposoby, które dotąd działały, przestają się sprawdzać. Nasze cierpienie pogłębia się i zaczyna odbijać na zdrowiu fizycznym i relacjach z otoczeniem. Bywa, że otoczenie – z różnych powodów – nie wspiera nas tak, jak tego potrzebujemy. To moment, w którym warto poszukać profesjonalnej pomocy.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności, ograniczona w czasie i oparta na partnerskiej relacji z klientem. Terapia CBT należy do najlepiej zbadanych podejść psychoterapeutycznych, którego skuteczność w leczeniu i podnoszeniu jakości życia udowodniono w licznych badaniach klinicznych. Klasyczną psychoterapię poznawczo-behawioralną uzupełniają nowe nurty tzw. trzeciej fali CBT, które czerpią z praktyki uważności (mindfulness), akceptacji i współczucia:

  • terapia akceptacji i zaangażowania ACT
  • terapia dialektyczno-behawioralna DBT - skuteczna metoda leczenia osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline)
  • terapia poznawcza oparta na uważności MBCT - zapobiegająca nawrotom depresji i polecana osobom z chronicznie obniżonym nastrojem

Terapie oparte na praktyce uważności mają ugruntowane podstawy naukowe i wysoką skuteczność potwierdzoną w badaniach klinicznych. Uczą traktować pojawiające się trudności życiowe z elastycznościa, otwartością i życzliwością dla samego siebie. Pozwalają porzucić jałową walkę z tym, co jest poza nasza kontrolą. Jednocześnie dają skuteczne narzędzia, które zwiększają świadomość i motywację do zmiany.


terapia indywidualna

Konsultacje psychologiczne i psychoterapia indywidualna

W pracy terapeutycznej razem z klientem badam źródła aktualnych trudności. Wspólnie poszukujemy najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań. Aktywnie towarzyszę klientowi w procesie zmiany i zdrowienia. Pomagam odkryć i wykorzystać zasoby, do których klient ma dostęp. Uczę nowych umiejętności, które pozwalają rozwijać się i czerpać większą satysfakcję z życia.
Spotkania są ograniczone w czasie i mają stałą strukturę.

Pierwsza konsultacja (60 min) 150 zł

Terapia indywidualna (50 min) 120 zł

trening umiejętności DBT

Trening umiejętności DBT

Podczas grupowego treningu umiejętności uczestnicy ćwiczą umiejętności uważności, skuteczności interpersonalnej, regulacji emocji oraz odporności na kryzysy emocjonalne.
Trening jest kierowany do osób dorosłych z zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline), chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami odżywiania i oporną na leczenie depresją.
Diagnoza zaburzenia psychicznego nie jest jednak konieczna do tego, żeby odnieść korzyści z umiejętności DBT
Trening trwa 24 tygodnie, spotkania odbywają się raz w tygodniu.