O Mnie

Magdalena Długołęcka

Nazywam się Magdalena Długołęcka. Jestem psychologiem, psychoterapeutką i nauczycielką uważności. Współpracuję z Pomorskim Centrum Toksykologii oraz prowadzę prywatną praktykę w Gdańsku Wrzeszczu. W Centrum Praw Kobiet udzielam nieodpłatnej pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji materialnej. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Centrum Interwencji Kryzysowej, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym oraz Hospicjum im. Dutkiewicza.

W pracy terapeutycznej korzystam z metod klasycznej terapii poznawczo - behawioralnej (CBT) oraz nowych jej nurtów, czerpiących z praktyki uważności, akceptacji i współczucia: terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT, terapii Dialektyczno-Behawioralnej DBT oraz terapii poznawczej opartej na uważności MBCT. Terapie oparte na praktyce uważności mają ugruntowane podstawy naukowe i wysoką skuteczność potwierdzoną badaniami. Uczą traktować pojawiające się trudności życiowe z elastycznością, otwartością i życzliwością dla samego siebie. Pozwalają porzucić walkę z tym, co jest poza nasza kontrolą. Jednocześnie dają skuteczne narzędzia, które zwiększają świadomość i motywację do zmiany.

Jestem certyfikowaną nauczycielką uważności. Szkolenie nauczycielskie ukończyłam w Breathworks Mindfulness w Wielkiej Brytanii, gdzie nauczyłam się wykorzystywać praktykę uważności w pracy ze stresem, wypaleniem zawodowym, przewlekłą chorobą i chronicznym bólem. Szkolenie jest zgodne ze standardami brytyjskiej organizacji UK Network for Mindfulness-Based Teacher Training Organizations. Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Prowadziłam warsztaty i treningi uważności w Centrum Praw Kobiet, Klinice Stresu, Akademii Walki z Rakiem oraz na Uniwersytecie SWPS.

Systematycznie doskonalę swoje umiejętności. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu terapii i pomocy psychologicznej. Aktualnie uczestniczę w całościowym czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.