O Mnie

Magdalena Długołęcka

Nazywam się Magdalena Długołęcka. Jestem psychologiem, psychoterapeutką i nauczycielką uważności. W DobroStanie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupowe treningi uważności. W Centrum Praw Kobiet udzielam nieodpłatnej pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji materialnej. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Pomorskim Centrum Toksykologii, Centrum Interwencji Kryzysowej, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym oraz Hospicjum im. Dutkiewicza.

Kwalifikacje do prowadzenia treningu uważności uzyskałam w Breathworks Mindfulness w Wielkiej Brytanii. Podczas kursów uczę jak skutecznie radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu (Mindfulness na Stres) oraz jak poprawić jakość życia z przewlekłym bólem i chorobą (Mindfulness dla Zdrowia). Prowadziłam warsztaty i treningi uważności w Centrum Praw Kobiet, Klinice Stresu, Akademii Walki z Rakiem oraz na Uniwersytecie SWPS. Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Mindfulness.

W pracy terapeutycznej korzystam z metod klasycznej terapii poznawczo - behawioralnej (CBT) oraz nowych jej nurtów, czerpiących z praktyki uważności, akceptacji i współczucia: terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT, terapii Dialektyczno-Behawioralnej DBT oraz terapii poznawczej opartej na uważności MBCT. Terapie oparte na praktyce uważności mają ugruntowane podstawy naukowe i wysoką skuteczność potwierdzoną badaniami. Uczą traktować pojawiające się trudności życiowe z elastycznością, otwartością i życzliwością dla samego siebie. Pozwalają porzucić walkę z tym, co jest poza nasza kontrolą. Jednocześnie dają skuteczne narzędzia, które zwiększają świadomość i motywację do zmiany.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Systematycznie doskonalę swoje umiejętności. Aktualnie uczestniczę w całościowym czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.