O Mnie

Magdalena Długołęcka

Nazywam się Magdalena Długołęcka. Jestem psychologiem, psychoterapeutką i nauczycielką uważności. W DobroStanie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupowe treningi uważności. W Centrum Praw Kobiet udzielam nieodpłatnej pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji materialnej. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Pomorskim Centrum Toksykologii, Centrum Interwencji Kryzysowej, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym oraz Hospicjum im. Dutkiewicza.

Kwalifikacje do prowadzenia treningu uważności uzyskałam w Breathworks Mindfulness w Wielkiej Brytanii. Prowadziłam warsztaty i treningi uważności w Centrum Praw Kobiet, Klinice Stresu, Akademii Walki z Rakiem oraz na Uniwersytecie SWPS. Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Prowadzę 8-tygodniowe kursy Mindfulness na Stres dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się skutecznie radzić sobie ze stresem i wypaleniem oraz Mindfulness dla Zdrowia dla osób zmagających się z przewlekłym bólem i chorobą.

W pracy terapeutycznej korzystam z metod klasycznej terapii poznawczo - behawioralnej (CBT) oraz nowych jej nurtów, czerpiących z praktyki uważności, akceptacji i współczucia: terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT, terapii Dialektyczno-Behawioralnej DBT oraz terapii poznawczej opartej na uważności MBCT. Terapie oparte na praktyce uważności mają ugruntowane podstawy naukowe i wysoką skuteczność potwierdzoną badaniami. Uczą traktować pojawiające się trudności życiowe z elastycznością, otwartością i życzliwością dla samego siebie. Pozwalają porzucić walkę z tym, co jest poza nasza kontrolą. Jednocześnie dają skuteczne narzędzia, które zwiększają świadomość i motywację do zmiany.

Systematycznie doskonalę swoje umiejętności. Uczestniczę w czteroletnim programie przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwesytetu SWPS. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu terapii i pomocy psychologicznej, m.in.:

  • Wprowadzenie do terapii dialektyczno-behawioralnej DBT
  • Trening umiejętności DBT
  • Uprawomocnienie w terapii DBT
  • Analiza łańcuchowa zachowania w terapii DBT
  • Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT - kurs podstawowy
  • Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT - kurs zaawansowany
  • ACT i Mindfulness w terapii traumy
  • Interwencja kryzysowa
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.