Kalendarz

8-tygodniowy trening łagodzenia stresu Mindfulness na Stres

Edycja jesienna: 27 września - 15 listopada
Spotkania w czwartki w godzinach 18:00 - 20:30.


8-tygodniowy trening radzenia sobie z przewlekłym bólem i chorobą Mindfulness dla Zdrowia

Kurs poranny

Termin: 5 października - 23 listopada
Spotkania w piątki w godzinach 10.00 – 12.30
Pierwsze i ostatnie spotkanie: 10.00 - 13.00


Zapisy na trening uważności odbywają się w formie indywidualnych konsultacji, podczas których omawiamy szczegóły i warunki uczestnictwa

Umów bezpłatną konsultację