Kalendarz

8-tygodniowy trening łagodzenia stresu Mindfulness na Stres

Edycja wiosenna: 8 marca - 26 kwietnia
Spotkania w czwartki w godzinach 18:00 - 20:30
Warsztat intensywnej praktyki: sobota 21 marca.


8-tygodniowy trening radzenia sobie z przewlekłym bólem i chorobą Mindfulness dla Zdrowia

Kurs poranny

Termin: 12 lutego - 9 kwietnia
Spotkania w poniedziałki w godzinach 10.00 – 12.30
Pierwsze i ostatnie spotkanie: 10.00 - 13.00


Zapisy na trening uważności odbywają się w formie indywidualnych konsultacji, podczas których omawiamy szczegóły i warunki uczestnictwa

Umów bezpłatną konsultację