Kalendarz

8-tygodniowy trening łagodzenia stresu

Mindfulness na Stres

27 września - 15 listopada. Spotkania w czwartki w godzinach 18:00 - 20:30.
24 października - 12 grudnia. Spotkania w środy w godzinach 18:00 - 20:30.


8-tygodniowy trening łagodzenia chronicznego bólu

Mindfulness dla zdrowia

Trening rozpocznie się po zebraniu 4 osobowej grupy
Spotkania w godzinach 17.30-20.00
Zapisy trwają


Zapisy na trening Mindfulness odbywają się w formie indywidualnych konsultacji, podczas których omawiamy szczegóły i warunki uczestnictwa

Umów bezpłatną konsultację